Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023

INFORMACE PRO POPLATNÍKY

Viz Obecně závazná vyhláška 4 /2022