Výběrové řízení na prodej pozemků k podnikání v Kojetíně

Kojetín, Křenovská ulice

Město Kojetín vyhlašuje výběrového řízení na prodej pozemků za účelem podnikatelského využití v Kojetíně. Bližší informace lze získat na Finančním odboru Městského úřadu Kojetín, na úřední desce MěÚ, zde je odkaz na nabízené pozemky do městského GIS.