Vodovody a kanalizace Přerov oznamují, že dnes 14.11.2022 bude ukončeno náhradní zásobování vodou

Voda ve vodovodní síti splňuje požadavky na pitnou vodu podle Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.


Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přerov l - Město
Šířava 482/21
750 02 Přerov
janik@vakpr.cz
tel.: +420 581 299 132