Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic městského úřadu

- vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury
- referent/ka matriční agendy a evidence obyvatel
- vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a dopravy


Tajemník Městského úřadu Kojetín vyhlásil výběrová řízení na pozice:

- vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury
podání přihlášek do 22.09.2022 11:30 hod., bližší informace ve vyhlášeném výběrovém řízení na úřední desce MěÚ Kojetín

- referent/ka matriční agendy a evidence obyvatel
podání přihlášek do 15.09.2022 11:30 hod., bližší informace ve vyhlášeném výběrovém řízení na úřední desce MěÚ Kojetín

- vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
podání přihlášek do 26.09.2022 11:30 hod., bližší informace ve vyhlášeném výběrovém řízení na úřední desce MěÚ Kojetín