Kotlíkové dotace - prodloužení příjmu žádostí

Rozhodnutím Rady Olomouckého kraje došlo k prodloužení příjmu žádostí do 31. 8. 2022 (do 17:00 hod.)

Olomoucký kraj dne 10. 5. 2022 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. Dotace je možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. nebo 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
 
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji jsou aktuálně zaměřeny na podporu tzv. nízkopříjmových domácností.
  
Bližší informace k vyhlášené výzvě dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. naleznete na tomto odkaze
  
Současně je možné dotazy zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.  
 
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Stanislava Palová
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení administrace kotlíkových dotací
vedoucí oddělení
 
Jeremenkova 40b
779  00 Olomouc
Česká republika
+420  585 508 233
 
s.palova@olkraj.cz
www.olkraj.cz