VOLBY do zastupitelstev obcí 2022

23. a 24. září 2022

Informace Městského úřadu Kojetín (pověřeného obecního úřadu a registračního úřadu)

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb bylo zveřejněno 13.4.2022 ve sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.,
V Kojetíně a obcích pověřeného obecního úřadu budou probíhat ve dnech 23.9. a 24.9. pouze volby do zastupitelstev obcí.

Základní informace pro podávání kandidátních listin, určené zejména zmocněncům volebních stran.

Informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) k volbám 2022
Informace a vzory Ministerstva vnitra ČR (MVČR) k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám 2022
Počty obyvatel k 1.1.2022 z webu ČSÚ

Seznam obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny je zveřejněn na úřední desce MěÚ Kojetín.

Informaci o stanovení počtu členů zastupitelstev pro volební období 2022-2026 zveřejní obce na svých úředních deskách:
Kojetín (21), Křenovice (9), Lobodice (9), Měrovice nad Hanou (15), Oplocany (7), Polkovice (7), Stříbrnice (7) a Uhřičice (9)

Počty podpisů na peticích pro jednotlivé obce jsou stanoveny a zveřejněny na úřední desce MěÚ Kojetín.
Vzor petice (příloha KL pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů) je zde ke stažení, v listinné podobě je dostupný v kanceláři č. 101 a 102 MěÚ Kojetín.
Vzory kandidátních listin a další vzory z webu KÚLK:
KL polit. strany, polit. hnutí
KL koalice
KL nezávislého kandidáta
KL sdružení nezávislých kandidátů
KL sdružení polit. strany – hnutí a nezávislých kandidátů
Část obce/obec, které se uvádí u kandidáta na kandidátní listině vyplňte z údajů ČUZK. Seznam obcí a jejich částí v působnosti registračního úřadu MěÚ Kojetín je uveden zde v tabulce.
prohlášení kandidáta
delegování členů do OVK obce

Podání kandidátních listin nenechávejte na poslední den lhůty! Zmocněncům doporučujeme předem telefonicky dohodnout termín předání se zaměstnanci MěÚ. Více viz základní informace.
Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta, registraci a odmítnutí kandidátní listiny budou zveřejněny na úřední desce MěÚ Kojetín nejpozději od 5.8.2022.

Informace budou postupně doplňovány

Kontakty na zaměstnance registračního úřadu MěÚ Kojetín:
Kontaktní e-mail: volby@radnice.kojetin.cz (e-mail je doručen vždy všem zaměstnancům registračního úřadu)
Bc. Jiří Stav - kancelář č. 102, j.stav@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 404, mobil: 608 987 971
Michaela Daňková - kancelář č. 101, m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422, mobil: 776 598 396