Zákazníci energií v režimu DPI

Obracíme se na zákazníky energií, kteří zůstali v režimu dodavatele poslední instance (DPI). V polovině dubna hrozí těm, kteří doposud nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií, a tedy následné odpojení od dodávky plynu a elektřiny.
Takto ohrožené domácnosti budou v následujících dnech přímo kontaktovány pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit na možnosti řešení této situace a pomoci ze strany státu. Mezi osobami, které dosud v režimu DPI zůstávají, mohou být ti nejzranitelnější z našich spoluobčanů, kteří si neumí v dané situaci poradit nebo vůbec netuší, že se svou nečinností mohou dostat do problémů.
V informativním  letáku  jsou shrnuty základní možnosti pomoci v případě, že se daný klient dostane v důsledku skokového zdražení energií nebo odpojení od jejich dodávky do finanční tísně.