Aktuálně vyhlášená výběrová řízení na zaměstnance

14.12.2021 - 13.01.2022

Na úřední desce MěÚ jsou od 14.12.2021 do 13.01.2022
zveřejněna výběrová řízení na:
vedoucí/ho odboru vnitřních věcí, školství a kultury a
vedoucí/ho odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
Městského úřadu Kojetín.

Přihlášky se podávají na podatelnu MěÚ do 13.1.2022 11:30 hod