Ptačí chřipka potvrzena i v Kojetíně

informace občanům

Státní veterinární správou bylo vydáno mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky. Její výskyt byl potvrzen i u volně žijících ptáků v Kojetíně, proto je vhodné:
- chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ani ptačích výkalů a peří z nemocných nebo mrtvých ptáků
- chránit před obdobným kontaktem i domácí zvířata (psy apod.)
- nálezy většího množství mrtvých ptáků hlásit Městské policii Kojetín +420776737287