Výběrové řízení na pozici - vedoucí odboru výstavby, ŽP a D

Tajemník MěÚ Kojetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a dopravy.
Vyhlášení a přihláška jsou zveřejněny i na úřední desce MěÚ, termín pro podání přihlášek je stanoven do 20.10.2021.