Seznam stanovišť movité věci – oděvy obuv a textil

bílé kontejnery

Sběrný dvůr ulice Družstevní
ulice Olomoucká u obchodu Albert
ulice Jana Peštuky u domu č.p. 1322
náměstí Republiky u domu č.p. 1042
ulice Dudíkova u domu č.p. 1265–u restaurace Morava
ulice Tyršova 1227 – vedle hřiště
Popůvky – u domu č.p. 1–u hřiště
Kovalovice – u obchodu