Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060774473

Dne 29. 6. 2021 od 7:30 do 18:30

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Horák

Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.