Přerušení dodávky elektřiny 19.5.2021

Od 7:30 do 19:00

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 19. 5. 2021 od 7:30 do 19:00 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.
Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.