ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE MĚSTEM KOJETÍN NA ROK 2021

Žádosti o poskytnutí dotace městem Kojetín na rok 2021 předkládejte do 10.2.2021 na Městský úřad Kojetín.
Žádost dodejte na předepsaném tiskopise (Potřebuji vyřídit - Město Kojetín (kojetin.cz) viz tiskopis č. 1 a spolu s žádosti dodejte také doplňující informace k žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 viz tiskopis č. 2.