Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Kojetína na rok 2021

ZŠNM Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021
ŠJ Kojetín-  návrh rozpočtu na rok 2021
MŠ Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021
DDM Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021
MěKS Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021
CSS Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021
ZŠSČ Kojetín - návrh rozpočtu na rok 2021