Znovuotevření prodejny Masa a uzenin

19.11.2020

Oznamujeme, že dne 19.11.2020 bude znovuotevřena prodejna Masa a uzenin ZD Vícov, Jatka Lešany  od 8 00 hodin na adrese 
Komenského 50   Kojetín.

ZD Vícov, Zatloukal Jaroslav, ved.výroby, tel.736 631 749