Informace o plánované údržbě vodárenských zařízení v obcích a místních částech

Majetín a Popůvky v 46 týdnu 2020

Oznamujeme Vám, že v 46 týdnu 2020 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Majetín a Popůvky. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.
 
Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVP I. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341.
 
S pozdravem
 
Ing. Jiří Pavlík
Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šírava 482/21, Přerov I - Město
750 02 Přerov
tel. 581 299 132