Upozornění na mobilní sběr odpadu

Říjen 2020

Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS, Kroměříž spol. s r.o..

Svoz velkoobjemového a biologického odpadu bude v Kojetíně a místních částech Kojetína Popůvky a Kovalovice zajištěn v pátek dne 30. a v sobotu 31. října 2020.

Pravidelný svoz biologického odpadu bude zajištěn do pátku 20.listopadu 2020 poté můžete biologický odpad vozit jen na Sběrný dvůr nebo kompostovat.
Stanoviště kontejnerů jsou uvedena na letácích, které budete mít v poštovní schránce, bytové domy na nástěnkách nebo na webu.

Eliška Izsová
referent odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
tel. 581 277 471
mob. 776 639 536

Městský úřad Kojetín
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín