Oznámení přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky vody v místní části Kovalovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 25.6.2020 bude přerušena dodávka vody v místní části Kovalovice z důvodu plánované údržby ATS Popůvky. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádím, že po dobu odstávky bude přistavena malá cisterna u kapličky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro údržbu ATS.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dispecink@vakpr.cz.
  • Pracovník VaK Přerov, a.s. provozu vodovodů zodpovědný za obnovení dodávky vody – mistr PVP II. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341, e-mail: vystrela@vakpr.cz.
  • Malá cisterna – umístěna v místní části Kovalovice (u kapličky)
  • Žádám příslušné pracovníky VaK Přerov, a.s. a obce o zveřejnění tohoto oznámení v místě obvyklým způsobem.