Sňatečné obřady od 11.5.2020

v podmínkách MěÚ Kojetín

POSTUP při konání sňatečných obřadů od 11.května 2020 v podmínkách Městského úřadu Kojetín