2013

Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky JSDH Kojetín

V neděli 01.12.2013 převzala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kojetín, na Masarykově náměstí v Kojetíně, za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, ředitele HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Kolaříka, starosty města Ing. Jiřího Šírka, místostarostky města Ing. Ilony Kapounové a mnoha dalších hostů a občanů Kojetína, nový zásahový automobil, cisternovou automobilovou stříkačku MAN. Ta nahradila dosud užívané vozidlo z roku 1976, které, i přes všechnu snahu o údržbu a repasování, bylo ve všech ohledech již zastaralé. Nové zásahové vozidlo se podařilo pořídit z dotačního titulu Generálního ředitelství HZS ČR a Olomouckého kraje a dále s finančním přispěním společnosti Tereos TTD – Moravský Lihovar Kojetín a Města Kojetína. Cisternovou automobilovou stříkačku posvětil i farář Římskokatolické farnosti Kojetín, Mgr. Pavel Ryšavý.