Informace k místním poplatkům pro rok 2020

Základní informace k poplatkům podle nových Obecně závazných vyhlášek