Technické vybavení Letního kina Kojetín 2018

Technické vybavení Letního kina Kojetín

Olomoucký kraj poskytl městu Kojetín v rámci dotačního programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 investiční dotaci ve výši 60 000 Kč na pořízení Technického vybavení Letního kina Kojetín.