Složení Rady města

funkce titul příjmení a jméno věk 2018 za stranu / hnutí pol. přísl.
starosta
Ing.
Ptáček Leoš
47
NK
BEZPP
místostarosta
 
Oulehla Miloslav
57
ODS
BEZPP
 
RNDr.
Hálková Jitka
66
NK
BEZPP
 
 
Meduna Dušan
44
NK
BEZPP
 
Mgr.
Pěchová Eva
58
NK
BEZPP
 
MUDr.
Palmašová Jana
64
ODS
BEZPP
 
 
Ptáček Leoš ml.
25
ANO
ANO

Průběh jednání se řídí jednacím řádem Rady města, s dodatkem č.1 a dodatkem č.2
Plány jednání a usnesení Rady města jsou zveřejněny na webu a k nahlédnutí jsou i na sekretariátě MěÚ Kojetín.