Úřední deska

ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4

Číslo jednací:MK14703/2022-FO/Je
Den vyvěšení:21.12.2022
Den sejmutí:22.12.2025
Zdroj oznámení:Městský úřad Kojetín
Typ oznámení:Ostatní

Podrobnosti: