Úřední deska

Územní řízení-rozhodnutí o umístění

Číslo jednací:MK6179/2021-VŽPD/Bo
Den vyvěšení:24.11.2021
Den sejmutí:10.12.2021
Zdroj oznámení:Městský úřad Kojetín
Typ oznámení:Veřejné vyhlášky

Podrobnosti: