Úřední deska

Opatření obecné povahy - lesní porosty

Číslo jednací:41508/2019-MZE-16212
Den vyvěšení:2.9.2019
Den sejmutí:31.12.2022
Zdroj oznámení:Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Typ oznámení:Veřejné vyhlášky

Podrobnosti: