Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
139 EX 08165/21-048 2.6.2023 - 16.8.2023 Dražební vyhláška Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh Dražby, exekuce
2.6.2023 - 13.7.2023 Dražební vyhláška Cingroš Josef, Mgr., Ing. - soudní exekutor Cingroš Josef, Bohunická č. p. 728, 61900 Brno 19 Dražby, exekuce
MMPr/103453/2023 31.5.2023 - 15.6.2023 Rozhodnutí - stavební povolení. Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice. Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MMPr/103105/2023 30.5.2023 - 14.6.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu (ul. Sladovní a ul. Tvorovská) Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MK6399/2023-VŽPD/Pt 30.5.2023 - 14.6.2023 Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání Městský úřad Kojetín Veřejné vyhlášky
MMPr/100945/2023 29.5.2023 - 29.6.2023 Oznámení o zahájení řízení - stavební povolení - Modernizace trati Brno-Přerov Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MK6057/2023-FO/Več 25.5.2023 - 1.9.2023 Výběrové řízení na prodej pozemků k podnikatelskému využití v Kojetíně – opakovaná výzva – nový termín podávání nabídek do 31.8.2023 Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
MK6100/2023-FO/Pos 24.5.2023 - 9.6.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.03.2010 Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
142 EX 00110/21-220 18.5.2023 - 18.12.2023 Usnesení - odročení dražebního jednání Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor Kocinec Jaroslav, Farní č. p. 19, 73801 Frýdek-Místek 1 Dražby, exekuce
183 EX 22222/00-199 15.5.2023 - 15.6.2023 Dražební vyhláška Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka Havlová Martina, Českomoravská č. p. 142/18, 19000 Praha 9 Dražby, exekuce
11.5.2023 - 1.8.2023 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2022 Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č. p. 131, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
MK4800/2023-FO/Je 9.5.2023 - 11.5.2026 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2023, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
196EX 3402/04-559 3.5.2023 - 8.6.2023 Usnesení - odročení dražby Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor Valenta Jan, Hlušovická č. p. 254/58, 77900 Olomouc 9 Dražby, exekuce
UZSVM/OPR/1328/2023-OPRM 27.2.2023 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (Kojetín, Kovalovice, Popůvky) - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
19.1.2023 - 22.1.2024 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Sdružení obcí střední Moravy, Horní Náměstí č. p. 367/5, 77900 Olomouc 9 Ostatní
11.1.2023 - 11.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Svazek obcí mikroregionu střední Haná, Masarykovo Nám. 20, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
10.1.2023 - 10.1.2024 Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí mikroregionu střední Haná Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č. p. 131, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
MK29/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 14a, zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozd. předp. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK34/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd.předpisů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14960/2022-ST/St 29.12.2022 - 31.12.2027 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO/Je 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK11701/2022-FO/Je 10.10.2022 - 13.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.3 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK11393/2022-FO/Je 3.10.2022 - 4.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/5611/2022-OPRM 15.9.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí (Kojetín, Kovalovice, Popůvky) - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
MK4906/2022-FO/Je 22.4.2022 - 23.4.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1293/2022-OPRM 9.3.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
UZSVM/OPR/5888/2021-OPRM 24.9.2021 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
MK4457/2021-FO/Ku 27.4.2021 - 28.4.2024 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2021, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK61/2021-FO/Ku 4.1.2021 - 5.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13337/2020-ST/St 22.12.2020 - 31.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13166/2020-FO/Ku 17.12.2020 - 14.12.2023 Zveřejnění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 2020 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK10531/2020-FO/Ku 24.9.2020 - 25.9.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona 250/2000 Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK7532/2020-FO/Ku 29.6.2020 - 30.6.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1389/2020-OPRM 13.3.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
UZSVM/OPR/5907/2019-OPRM 2.1.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
23.7.2018 - 1.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z. 250/2000Sb.-střednědobého výhledu mikr. Střední Haná Svazek obcí mikroregionu střední Haná Ostatní
MK6057/2023-FO/Več 0 - 1.9.2023 Výběrové řízení na prodej pozemků k podnikatelskému využití - Kojetín, Křenovská Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje