Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MK1066/2023-VŽPD/Izs 26.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhláška o doručení oznámení o uložení písemnosti Městský úřad Kojetín Veřejné vyhlášky
SPU 026007/2023/Ša 24.1.2023 - 8.2.2023 Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Kojetín Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 Ostatní
MK898/2023-ST/Dan 23.1.2023 - 7.2.2023 Informace o konání Zastupitelstva města Kojetína dne 31.01.2023 Městský úřad Kojetín Ostatní
19.1.2023 - 22.1.2024 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Sdružení obcí střední Moravy, Horní Náměstí č. p. 367/5, 77900 Olomouc 9 Ostatní
MK852/2023-ST/Dan 19.1.2023 - 3.2.2023 Usnesení ze 7. schůze Rady města Kojetína z 11.01.2023 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK752/2023-FO/Pso 19.1.2023 - 20.2.2023 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 455/2, p.č. st. 455/7 a p.č. st. 455/8 v k.ú. Kojetín Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
MK654/2023-VVŠK/Dan 17.1.2023 - 30.1.2023 Informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta Městský úřad Kojetín Volby
141 EX 00266/10-919 11.1.2023 - 22.2.2023 Dražební vyhláška Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor Pajer Pavel, Vilémovská č. p. 1602, 34701 Tachov 1 Dražby, exekuce
11.1.2023 - 11.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Svazek obcí mikroregionu střední Haná, Masarykovo Nám. 20, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
10.1.2023 - 10.1.2024 Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí mikroregionu střední Haná Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č. p. 131, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
KUOK 1188/2023 5.1.2023 - 30.1.2023 Aktualizace informace o tel. kontaktech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní vol. schránky Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191, 77900 Olomouc 9 Volby
142 EX 00110/21-174 5.1.2023 - 20.3.2023 Dražební vyhláška Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor Kocinec Jaroslav, Farní č. p. 19, 73801 Frýdek-Místek 1 Dražby, exekuce
EX 44/22-38 5.1.2023 - 17.2.2023 Dražební vyhláška Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor Šůstek Svatopluk, Pavelčákova č. p. 441/14, 77900 Olomouc 9 Dražby, exekuce
KUOK 133147/2022 3.1.2023 - 30.1.2023 Informace k volbě preizednta - volební stanoviště, tel. kontakty - voliči v izolaci - covid-19 Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191, 77900 Olomouc 9 Volby
MK29/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 14a, zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozd. předp. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK34/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd.předpisů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14960/2022-ST/St 29.12.2022 - 31.12.2027 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO/Je 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
30.11.2022 - 1.3.2023 Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2023 Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č. p. 131, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
MK13567/2022-VVŠK/Dan 23.11.2022 - 30.1.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR Městský úřad Kojetín Volby
MK11701/2022-FO/Je 10.10.2022 - 13.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.3 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK11393/2022-FO/Je 3.10.2022 - 4.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/5611/2022-OPRM 15.9.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí (Kojetín, Kovalovice, Popůvky) - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
MK7744/2022-VVŠK/Fil 17.6.2022 - 3.4.2023 Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II Městský úřad Kojetín Ostatní
MK4906/2022-FO/Je 22.4.2022 - 23.4.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1293/2022-OPRM 9.3.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
UZSVM/OPR/5888/2021-OPRM 24.9.2021 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
MK4457/2021-FO/Ku 27.4.2021 - 28.4.2024 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2021, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK61/2021-FO/Ku 4.1.2021 - 5.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13337/2020-ST/St 22.12.2020 - 31.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13166/2020-FO/Ku 17.12.2020 - 14.12.2023 Zveřejnění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 2020 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK10531/2020-FO/Ku 24.9.2020 - 25.9.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona 250/2000 Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK7532/2020-FO/Ku 29.6.2020 - 30.6.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1389/2020-OPRM 13.3.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
UZSVM/OPR/5907/2019-OPRM 2.1.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
23.7.2018 - 1.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z. 250/2000Sb.-střednědobého výhledu mikr. Střední Haná Svazek obcí mikroregionu střední Haná Ostatní