Městský úřad Kojetín

Rozsah činnosti a územní působnost

Činnost v oblasti samosprávy vykonává Městský úřad Kojetín (dále jen MěÚ) ve městě Kojetíně (části Kojetín I-Město, Kojetín II-Popůvky a Kojetín III-Kovalovice), na katastrálním území Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
Matričním úřadem a stavebním úřadem je pro území Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice.
Město Kojetín je obcí s pověřeným obecním úřadem a jeho správní obvod je vymezen územím obcí Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a Uhřičice.
Obcí s rozšířenou působností je pro Město Kojetín Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, nadřízeným orgánem ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Uvolnění zastupitelé a zaměstnanci

Ing. Leoš PtáčekStarosta - Ing. Leoš Ptáček


Miloslav Oulehla

Místostarosta - Miloslav Oulehla

Bc. Jiří Stav

Tajemník městského úřadu - Bc. Jiří Stav

Mimo 2 uvolněných zastupitelů ve funkcích starosty a místostarosty má Město Kojetín celkem 28 zaměstnanců zařazených do Městského úřadu.
V rámci organizace se MěÚ dělí na 3 odbory:
- odbor vnitřních věcí školství a kultury (VVŠK) 10 pracovníků, 
- finanční odbor (FO) 10 pracovníků a 
- odbor výstavby, životního prostředí a dopravy (VŽPD) 6 pracovníků.
Tajemník a správce IT nejsou zařazeni do žádného z odborů MěÚ.  

Kontakty na uvolněné zastupitele a zaměstnance jsou uvedeny v telefonním seznamu

S kým, kde a jak vyřešit nastalé životní situace, které jsou v působnosti MěÚ Kojetín jsou popsány v části Potřebuji vyřídit. Situace, které jsou v působnosti jiných úřadů je potřebné hledat např na Magistrátu města Přerova, Krajském úřadu Olomouckého kraje nebo na Portálu veřejné správy.