Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Podání na stavební úřad

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v územním a ve stavebním řízení.

Povolování sjezdů

Na silnici a místní komunikaci, lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem

Přenosné reklamní panely na pozemní komunikaci

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je mimo jiné provozování reklamních zařízení na pozemní komunikaci.

Stavební archiv

Městský úřad Kojetín provozuje stavební archiv, kde zpřístupňuje archiválie typu dokumentace ke stavbám a pozemkům pro obce Kojetín (Kojetín I-Město, Kojetín II-Popůvky, Kojetín III- Kovalovice, Křenovice, Měrovice na Hanou, Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Umístění stánků, prodejních a jiných zařízení (předzahrádky) na pozemní komunikaci

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Uzavírka místní komunikace

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu.

Územní plán Kojetín

Územně plánovací dokumentace, kterou pro Město Kojetín pořizuje Magistrát města Přerova

Vyhrazení parkovacího místa

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Vyjádření k existenci sítí (UtilityReport)

Město Přerov podpořilo nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Zvláštní užívání místní komunikace

K přepravě zvl. těžkých a rozměrných předmětů; umisťování zařízení; umisťování, skládání a nakládání předmětů; provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pořádání akcí; hnaní stáda dobytka; vláčení předmětů; umístění inženýrských sítí včetně provádění jejich opravy a údržby je nutné povolení.