Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní užívání místní komunikace

K přepravě zvl. těžkých a rozměrných předmětů; umisťování zařízení; umisťování, skládání a nakládání předmětů; provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pořádání akcí; hnaní stáda dobytka; vláčení předmětů; umístění inženýrských sítí včetně provádění jejich opravy a údržby je nutné povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.


Podmínky a postup řešení:

K přepravě zvl. těžkých a rozměrných předmětů; umisťování zařízení; umisťování, skládání a nakládání předmětů; provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pořádání akcí; hnaní stáda dobytka; vláčení předmětů; umístění inženýrských sítí včetně provádění jejich opravy a údržby je nutné povolení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku,
podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění,
k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas: vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace, Policie České republiky, Ministerstva vnitra České republiky, má-li být použito dálnice nebo rychlostní silnice. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání
- v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu do 10 dnů činí správní poplatek 100,- Kč
- na dobu 6 měsíců a kratší 500,- Kč
- v ostatních případech 1000,- Kč.
 Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro:
- držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
- dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie.

Další poplatky mohou být stanoveny podle OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené komunikace

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 13.5.2022