Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Dítě týrané, zneužívané nebo zanedbávané

Jde o jednání vůči dítěti, které narušuje nebo ohrožuje jeho příznivý tělesný, citový, rozumový nebo mravní vývoj. Jedná se zejména o fyzické nebo psychické týrání, šikanování, sexuální zneužívání, zanedbávání dítěte.

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

OSPOD - Informace pro děti

Máš problémy, o kterých nechceš doma mluvit? Rodiče se rozcházejí, máš pocit, že pro ně nic neznamenáš? Nerozumíš si s rodiči, hádáte se? Tvoje rodina nemá peníze na jídlo nebo na další věci? Některý z rodičů nebo oba rodiče pijí alkohol, berou drogy, hrají na automatech? Nechávají tě rodiče doma často samotného, nezajímají se o tebe? Máš pocit, že se o tebe rodiče nestarají nebo tě nějakým způsobem zanedbávají? Žiješ s jedním rodičem a s druhým se nesmíš vídat? Ubližuje ti někdo – doma, venku nebo ve škole? Máš doma nebo ve škole problémy a bojíš se o nich doma mluvit? Provedl jsi něco ty a bojíš se, co se bude dít dál? Máš problémy s drogami, alkoholem nebo jinými závislostmi a nevíš na koho se obrátit? Napadají tě myšlenky, že by sis mohl ublížit nebo utéct z domova? Potřebuješ si s někým promluvit o svých problémech?

Seniorská obálka

Obsah tzv. Seniorské obálky:
I.C.E. karta, návod a průhledná obálka k upevnění na vnitřní stranu vstupních dveří, lednice apod. – viditelné místo v bytě zejména pro případ zásahu složek záchranného systému.

Seniorské tísňové tlačítko

Předmětem výpůjčky je městské seniorské tísňové tlačítko REXpersonal GL300 – voděodolná osobní jednotka s funkcí satelitní GPS lokalizace uživatele zejména v případě náhlé nevolnosti (dále jen tísňové tlačítko).

Sociální poradenství

Občanům je poskytováno sociální poradenství směřující k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení případně již řešení těchto situací, včetně intervenčních zásahů, za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.