Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, na níž je domácí násilí pácháno. Na tuto skutečnost může však upozornit kdokoliv Policii České republiky, sociální pracovníky, lékaře, nestátní instituce.

Podmínky a postup řešení:

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
Jedná se o situaci, kdy jeden partner systematicky a opakovaně kontroluje a napadá druhého. Ubližuje mu cestou zejména fyzického násilí, psychického týrání a sociální izolace (zakazuje mu kontakty s širší rodinou, přáteli atp.). Dále může násilná osoba používat také sexuální násilí a ekonomický tlak (ponechává rodinu bez prostředků, a to i na základní potřeby). Pro oběť domácího násilí tím končí autonomie (ve vztahu nemůže rozhodovat o sobě a podílet se na určování chodu rodiny), místo diskuze a vyjednávání, které fungují v běžných vztazích, nastupuje diktování, vyhrožování, terorizování a násilí.
Řešení záleží na konkrétní situaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě ohrožení se obraťte na Policii České republiky.
Sociální pracovnice MěÚ Kojetín, úseku sociálních věcí Vám můžou poradit i pomoci kontaktovat nestátní organizace zabývající se domácím násilím.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

 


Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně dle kapacitních možností pracoviště.
Policie může násilníka vykázat na 10 dní ze společně obývaného bytu nebo domu. S obětí se v této době zkontaktuje Intervenční centrum.
Dotčená osoba má možnost podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo vykázání prodlouženo až na dobu max. 6 měsíců. O návrhu na předběžné opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Na řešení sociální situace se mohou podílet úřady, neziskové organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb a další osoby či instituce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Součinnost a plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl, ke kterému má sociální práce směřovat.

 


Datum poslední aktualizace: 27.11.2020