Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Seniorské tísňové tlačítko

Předmětem výpůjčky je městské seniorské tísňové tlačítko REXpersonal GL300 – voděodolná osobní jednotka s funkcí satelitní GPS lokalizace uživatele zejména v případě náhlé nevolnosti (dále jen tísňové tlačítko).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • osaměle žijící senior nad 80 let věku s trvalým pobytem na území města Kojetína
 • výjimečně osaměle žijící ostatní senioři nebo zdravotně postižení s trvalým pobytem na území města Kojetína, v případech zvláštního zřetele hodných (např. výrazné zdravotní omezení nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu)


Podmínky a postup řešení:

S oprávněným žadatelem bude na základě podané žádosti sepsána smlouva o výpůjčce

podmínky pro uzavření smlouvy
a) osaměle žijící senior nad 80 let věku s trvalým pobytem na území města Kojetína
b) výjimečně osaměle žijící ostatní senioři nebo zdravotně postižení s trvalým pobytem na území města Kojetína, v případech zvláštního zřetele hodných (např. výrazné zdravotní omezení nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu)
posouzení žádosti
a) v případě splnění podmínek pro uzavření smlouvy se tlačítko vypůjčí (je-li k dispozici, pak po sepsání smlouvy, není-li k dispozici, pak v nejbližším termínu po vrácení vypůjčeného nebo získání dalších nových tlačítek)
b) v případě ostatních seniorů nebo zdravotně postižených, v případech zvláštního zřetele hodných rozhodne o výpůjčce tísňového tlačítka pracovník odboru VVŠK MěÚ Kojetín a starosta
tísňové tlačítko lze vypůjčitelem použít:
a) v případě náhlé nevolnosti, pokud si vypůjčitel nemůže přivolat přímo záchrannou službu;
b) v případě vážného nebezpečí – ohrožení života, zdraví, majetku vypůjčitele (např. útok jiné osoby, zvířete, obtěžování podomními prodejci apod.).


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Sepsáním písemné žádosti o výpůjčku tlačítka a jejím podáním na Město Kojetín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:


Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá s Městem Kojetín na Městské policii Kojetín v termínu dle dohody, po podpisu smlouvy se předává Seniorské tísňové tlačítko.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Kontaktní osoba, zástupce žadatele

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Se žadatelem bude sepsána smlouva o výpůjčce, která bude obsahovat ustanovení:
- žadatel musí mít ve svém bytě umístěnu na viditelném místě Seniorskou obálku (vnitřní strana vstupních dveří)
- tísňové tlačítko musí mít senior neustále při sobě, pravidelně u něj dobíjí baterii, chrání jej před poškozením, zneužitím nebo zničením.
- tísňové tlačítko nesmí vypůjčitel zneužít – při druhém úmyslném zneužití může být smlouva vypovězena a tísňové tlačítko odebráno
- tísňové tlačítko nesmí být zapůjčeno neoprávněné osobě – při druhém prokázaném zapůjčení neoprávněné osobě může být smlouva vypovězena a tísňové tlačítko odebráno
- vypůjčitel má povinnost ihned hlásit MP poškození tlačítka, při úmyslném poškození je povinen hodnotu tlačítka v plné výši uhradit
- vypůjčitel je povinen ihned MP nahlásit ztrátu tlačítka (tlačítko by mělo být dohledatelné); při druhé ztrátě může být smlouva vypovězena
- pokud ztracené tísňové tlačítko nebude dohledáno (např. po vybití baterie), bude vypůjčitel povinen tísňové tlačítko v plné výši uhradit (2 884 Kč + DPH)
- vypůjčitel, případně jeho osoby blízké jsou povinni tlačítko MP vrátit do 5 dnů ode dne, kdy přestane plnit účel (např. se vypůjčitel odstěhuje z Kojetína, přestane bydlet osamoceně atd.)
- v případě nevrácení tlačítka po ukončení platnosti smlouvy, bude hodnota tlačítka vymáhána v plné výši.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020