Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

Pokladna

Využití pokladny Městského úřadu Kojetín

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům

Za stanovených podmínek lze pronajmout k reklamním účelům sloupy veřejného osvětlení

Správní poplatek za povolení tomboly

Správní poplatek za povolení tomboly