Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pokladna

Využití pokladny Městského úřadu Kojetín

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Pokladnu Městského úřadu Kojetín je možné využít v době:

pondělí
8.30 - 11.30
12:30 - 16.30
úterý
8.30 - 11.30
středa
8.30 - 11.30
12:30 - 16.30
čtvrtek
8.30 - 11.30
pátek
pokladna uzavřena

Platby je možné uskutečnit v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

Platby v hotovosti přijímá i pracoviště Czech POINT, matriky a ohlašovny po celou dobu provozu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Platbou v hotovosti, prostřednictvím platební karty (chytrého telefonu).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 16:30
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Další informace:

  • V době uzavřené pokladny je možné platby poukázat na účet Města Kojetín.
    19-1883093339/0800, variabilní symbol a částku platby Vám upřesní na příslušném pracovišti.

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020