Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Správní poplatek za povolení tomboly

Správní poplatek za povolení tomboly

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Tomboly s herní jistinou do 100 tis. od 1.1.2017 nepodléhají ohlašovací povinnosti. Tomboly s herní jistinou nad 100 tis. podléhají ohlašovací povinnosti a jejich pořádání je upraveno zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemného ohlášení v souladu se zákonem č. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi.
Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • MěÚ Kojetín
  Masarykovo nám. 20, dveře 112, Bc. Iveta Králová
  pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad o registraci právnické osoby včetně uvedení statutárních orgánů,
doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby (výpis z rejstříku trestů, v době předložení nesmí být starší tří kalendářních měsíců),
jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele,
herní plán tomboly (údaje o provozovateli, označení tomboly, počet vydaných losů, cena jednoho losu, herní jistina),
vzor losu,
rozpočet akce, tomboly.

Formuláře:

 • Podání písemného ohlášení obsahující náležitosti dané zákonem.

Lhůty pro vyřízení:

Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním hazardní hry, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. Důvodem zákazu je nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Do 30 dnů od podání ohlášení. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020