Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1703

Kód životní situace: p04

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické a právnické osoby (oprávněná osoba vystupující jménem žadatele), které akci pořádají.

Podmínky a postup řešení:

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného MěÚ Kojetín

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Město Kojetín, Finanční odbor, Masarykovo nám. 20, 75201 Kojetín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

K uplatnění osvobození či úlevy je nutno doložit příslušný písemný důkaz (např. že celý výtěžek ze vstupného byl odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze vstupného.


Lhůty pro vyřízení:

Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Související předpisy:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Finanční odbor

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Iveta Králová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2020

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020

Upřesnění a poznámky: