Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Dotace z rozpočtu Města Kojetín

Dotace poskytnutá na základě individuální žádosti je poskytována pro konkrétního příjemce a její účel vychází z podané žádosti.

Peněžité dary z rozpočtu Města Kojetín

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla jednotlivcům na akce propagující a reprezentující město Kojetín v České republice i zahraničí, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost a na řešení mimořádné situace.