Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Peněžité dary z rozpočtu Města Kojetín

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla jednotlivcům na akce propagující a reprezentující město Kojetín v České republice i zahraničí, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost a na řešení mimořádné situace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí peněžitého daru je bezdlužnost vůči městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem.
Poskytnutí peněžitého daru do výše 20 000 Kč schvaluje rada města,
poskytnutí peněžitého daru nad 20 000 Kč schvaluje zastupitelstvo města

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost obsahující u fyzické osoby osobní údaje u právnické osoby kontaktní údaje a IČ.


Lhůty pro vyřízení:

Oznámení o schválení poskytnutí peněžitého daru: písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem města.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města
  Zastupitelstvo města

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 16.2.2020