Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dotace z rozpočtu Města Kojetín

Dotace poskytnutá na základě individuální žádosti je poskytována pro konkrétního příjemce a její účel vychází z podané žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem.
Poskytnutí dotace do výše 50 000,- Kč schvaluje Rada města,
poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení o schválení poskytnuté dotace: písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem města.
Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města
  Zastupitelstvo města

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 16.2.2020