Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis narození nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při narození občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o narození do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven rodný list

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče, občan ČR starší 18-ti let.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění zápisu o narození a předložení příslušných dokladů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o zápis narození do zvláštní matriky

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad o státním občanství ČR /OP, Pas, osvědčení o státním občanství ČR/
cizozemský rodný list s příslušnými ověřeními /dle mezinárodních smluv/a s překladem do českého jazyka
oddací list rodičů /příp. čestné prohlášení/
svobodná matka – rodný list a příp. zápis o určení otcovství
rozvedená – rodný list, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí a příp. zápis o určení otcovství
ovdovělá - rodný list, úmrtní list manžela, příp. zápis o určení otcovství
průkaz totožnosti – OP, CP

Formuláře:

 • Ke stažení na stránkách zvláštní matriky Brno.

Lhůty pro vyřízení:

Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika, podle pořadí došlých žádostí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Mezinárodní smlouvy

Datum poslední aktualizace: 29.1.2020