Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při uzavření manželství občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o uzavření manželství do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven oddací list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který uzavřel manželství v cizině.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění zápisu o uzavření manželství a předložení příslušných dokladů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na příslušném pracovišti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklad totožnosti /OP, CP/
 • Cizozemský oddací list s příslušnými ověřeními a překladem do jazyka českého
 • Svobodný – rodný list
 • Rozvedený – rodný list a pravomocný rozsudek o rozvodu
 • Ovdovělý - rodný list a úmrtní list manžela

Formuláře:

 • Ke stažení na stránkách Zvláštní matriky Brno

Lhůty pro vyřízení:

Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Mezinárodní smlouvy

Datum poslední aktualizace: 29.1.2020