Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prohlášení o volbě druhého jména

Při splnění podmínek stanovených zákonem je možno zapsat do matriční knihy dvě jména. Matriční úřad provádí na základě prohlášení zápis druhého jména do rodného listu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická osoba, starší 18-ti let, občan ČR.
Za nezletilého prohlášení činí zákonní zástupci se souhlasem nezletilého staršího 15-ti let.

Podmínky a postup řešení:

Prohlášení se činí před matričním úřadem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahájením řízení je osobní návštěva na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu občana nebo na matričním úřadě, v jehož matriční knize je narození žadatele zapsáno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti /OP, CP/, rodný list, oddací list osoby, na kterou se prohlášení vztahuje

Správní a jiné poplatky:Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Prohlašovatel, zákonní zástupci nezletilého.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno/jména, která má zapsána v matriční knize, je tedy povinen v zákonné lhůtě požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, na nichž budou uvedena obě jména.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 sb.

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022