Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Informace k občanským průkazům

S účinností zákona o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., tj. od srpna 2021 nelze u Městského úřadu Kojetín oznámit ztrátu, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu a zadržet neplatný občanský průkaz.
Všechny tyto události je nutno neprodleně ohlásit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu (např. Přerov, Kroměříž, Prostějov, Olomouc) nebo Policii ČR, příp. ministerstvu vnitra (při podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:


Podmínky a postup řešení:


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:


Správní a jiné poplatky:


Lhůty pro vyřízení:

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022