Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením

Řeší podmínky pro přidělení obecního bytu zvláštního určení tj. bezbariérově upraveného bytu.

Pronájem obecního bytu

Řeší podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o nájem obecního bytu.

Pronájem obecního bytu v DPS

Jak postupovat při zájmu o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ve vlastnictví města Kojetína.

Výměna bytu

Řeší podmínky provedení jednostranné či vzájemné výměny obecních bytů.