Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Mimo jiné k umístění inženýrských sítí a přípojek je nutné povolení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zvláštní užívání místní komunikace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:
- vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace
- Policie České republiky, 
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek: 1000 Kč.
Další poplatky mohou být stanoveny:
- podle OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, příp.
- za zřízení věcného břemene

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník (správce) dotčené komunikace
  dopravní inspektorát Policie České republiky

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu radnice@radnice.kojetin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020