Město Kojetín

Vyhledávání

Dům dětí a mládeže Kojetín

Svatopluka Čecha, Kojetín 75201
Tel: +420 731 482 819
E-mail: reditelka@ddm.kojetin.cz
WWW: http://ddm.kojetin.cz

Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení a příspěvková organizace Města Kojetín, která v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání.

Ředitelka DDM:
+420 737 442 055

Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování co největších objemů fakt, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti.
Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů.
Svými aktivitami zasahujeme do celého Mikroregionu Střední Haná.
Kojetín DDM 2019 016