Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ženská příjmení v mužském tvaru

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelka, popř. zákonní zástupci

Podmínky a postup řešení:

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, příslušný matriční doklad


Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nové vyřízení veškerých dokladů (OP, CD, ŘP, karta pojištěnce…)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
    Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022