Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při úmrtí občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o úmrtí do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven úmrtní list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Manžel/ka, rodiče, sourozenci, děti, prarodiče, vnuci – členové rodiny.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění zápisu o úmrtí a předložení příslušných dokladů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na příslušném pracovišti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Formuláře:

 • Ke stažení na stránkách Zvláštní matriky Brno

Lhůty pro vyřízení:

Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Mezinárodní smlouvy

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022